Professional association acts

Stanowisko KRRP.

Radc.2019.12.7 | stanowisko z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

List Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Lekarz.2019.12.6 | stanowisko z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Lekarz.2019.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana w Statucie KRASP.

KRASP.2019.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

20-lecie powszechnych egzaminów w systemie oświaty.

KRASP.2019.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Akademii Sztuki w Szczecinie statusu uczelni członkowskiej KRASP.

KRASP.2019.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Sposób wykorzystania dotacji podmiotowych.

KRASP.2019.12.5 | stanowisko z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Ważność wyboru członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Ważność wyboru członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Rewizyjnej powołanej na kadencję 2019-2022.

PAN.2019.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.11.30 | uchwała z dnia 30 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii.

PAN.2019.11.28 | decyzja z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na współpracę Małopolskiego Oddziału KIDP z podmiotem zewnętrznym.

Podat.2019.11.28 | stanowisko z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na współpracę Małopolskiego Oddziału KIDP z podmiotem zewnętrznym.

Podat.2019.11.28 | stanowisko z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sponsorskiej przez Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2019.11.28 | stanowisko z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Podział środków na nagrody w Polskiej Akademii Nauk oraz ustalenia wysokości tych nagród w 2019 r.

PAN.2019.11.27 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.11.26 | uchwała z dnia 26 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.11.26 | uchwała z dnia 26 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.11.26 | uchwała z dnia 26 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Poparcie apelu Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego stomatologii w Polsce.

Lekarz.2019.11.22 | stanowisko z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego.

Rewid.2019.11.22 | komunikat z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Stawki wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów.

Rewid.2019.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzanie e-recept.

Lekarz.2019.11.22 | stanowisko z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2019.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2017 rok.

Podat.2019.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie składu Komisji Stypendialnej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie zasad lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Pomijanie podczas doręczeń prawidłowo ustanowionych pełnomocników ogólnych.

Podat.2019.11.21 | stanowisko z dnia 21 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.11.20 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.11.20 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Liczba wybieranych członków krajowych Akademii i podział miejsc pomiędzy wydziały.

PAN.2019.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie kandydatów na członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w PAN Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku.

PAN.2019.11.18 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2019.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.11.13 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN.

PAN.2019.11.13 | decyzja z dnia 13 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.11.11 | uchwała z dnia 11 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań lotniczo-lekarskich.

Lekarz.2019.11.8 | stanowisko z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Lekarz.2019.11.8 | stanowisko z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o wyrobach medycznych.

Lekarz.2019.11.8 | stanowisko z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2019.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie.

Lekarz.2019.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany