Wybór wykonawcy systemu uwierzytelniania tożsamości lekarzy i lekarzy dentystów w rejestrach lekarzy i lekarzy dentystów.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.6.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 95/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru wykonawcy systemu uwierzytelniania tożsamości lekarzy i lekarzy dentystów w rejestrach lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 oraz art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały Nr 80/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków na budowę systemu uwierzytelniania tożsamości lekarzy i lekarzy dentystów oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonać wyboru firmy Core3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako wykonawcy systemu uwierzytelniania tożsamości lekarzy i lekarzy dentystów w systemach Naczelnej Izby Lekarskiej oraz okręgowych izb lekarskich.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.