Official Gazette

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.121 | postanowienie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.120 | postanowienie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.119 | postanowienie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.118 | postanowienie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.117 | postanowienie z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.116 | postanowienie z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.115 | postanowienie z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.114 | postanowienie z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.113 | postanowienie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.112 | postanowienie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Międzyresortowy Zespół do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego.

M.P.2015.111 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r.

M.P.2015.109 | komunikat z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2014 r.

M.P.2015.108 | komunikat z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r.

M.P.2015.107 | komunikat z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.102 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.101 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.100 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka

M.P.2015.99 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r.

M.P.2015.97 | komunikat z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.96 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.95 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.94 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.93 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.92 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.91 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.90 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.89 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.88 | postanowienie z dnia 30 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.87 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.86 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.85 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.84 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.83 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.82 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.81 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.80 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.79 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.78 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.77 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.76 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.75 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.74 | postanowienie z dnia 11 września 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.73 | postanowienie z dnia 11 września 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.72 | postanowienie z dnia 11 września 2014 r. | Akt indywidualny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2014 r.

M.P.2015.71 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2014 r.

M.P.2015.70 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r.

M.P.2015.68 | komunikat z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.67 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.63 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.62 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.61 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.60 | postanowienie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2015.59 | postanowienie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.58 | postanowienie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.57 | postanowienie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.56 | postanowienie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.55 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.54 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.53 | postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.52 | postanowienie z dnia 3 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.51 | postanowienie z dnia 3 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2015.50 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.43 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2015.44 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2015.42 | komunikat z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.41 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2015.35 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.34 | postanowienie z dnia 3 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.33 | postanowienie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2015.32 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.31 | uchwała z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy