Monitor Polski

M.P.2017.960

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 października 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074 oraz z 2017 r. poz. 38), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego za czyn określony we wniosku z dnia 10 lipca 2017 r., przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego.