Monitor Polski

M.P.2017.975

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 października 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.5.2017

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Joanna Zofia WESOŁY

nauk chemicznych

2. dr hab. Tomasz Marek BAUER

3. dr Kazimierz Gabriel CONDER

4. dr hab. Andrzej Edward MACHOCKI

5. dr hab. Grzegorz Robert LITWINIENKO

6. dr hab. Marcin Łukasz STĘPIEŃ

nauk fizycznych

7. dr hab. Katarzyna Dorota PERNAL

nauk humanistycznych

8. dr hab. Leszek Cezary BELZYT

9. dr hab. Bogusław BIERWIACZONEK

10. dr hab. Dariusz Andrzej BRODKA

11. dr hab. Marcin CIEŃSKI

12. dr hab. Ewa GELLER

13. dr hab. Małgorzata Romana ŁUKASZUK-PIEKARA

14. dr hab. Anita Maria MAGOWSKA

15. dr hab. Jolanta Eliza PASTERSKA

16. dr hab. Lidia Krystyna SUDYKA

17. dr hab. Marcin TKACZYK

18. dr hab. Rafał WNUK

19. dr hab. Tomasz Janusz WÓJCIK

nauk o kulturze fizycznej

20. dr hab. Michał KUCZYŃSKI

nauk matematycznych

21. dr Ian Edwin PRATT-HARTMANN

22. dr hab. Stanisław SPODZIEJA

nauk medycznych

23. dr hab. Vladimir BOBEK

24. dr hab. Wojciech Edward BRAKSATOR

25. dr hab. Małgorzata Michalina BRZÓSKA

26. dr hab. Tomasz Józef DZIEDZIC

27. dr hab. Marek Roman KARCZEWSKI

28. dr hab. Jarosław Piotr KIERKUŚ

29. dr hab. Stanisław Tadeusz KŁĘK

30. dr hab. Romuald KRAJEWSKI

31. dr hab. Ewa Katarzyna LEWICKA

32. dr hab. Tomasz Przemysław LIBEREK

33. dr hab. Elżbieta Beata PAWŁOWSKA

34. dr hab. Jolanta Maria PYTKO-POLOŃCZYK

35. dr hab. Andrzej TUKIENDORF

36. dr hab. Tomasz Andrzej URBANEK

37. dr hab. Jerzy Mariusz WYDMAŃSKI

38. dr hab. Katarzyna ZIEMNICKA

nauk o Ziemi

39. dr hab. Mariusz Grzegorz LAMENTOWICZ

nauk o zdrowiu

40. dr hab. Joanna Stanisława ROSIŃCZUK

nauk prawnych

41. dr hab. Ewa Monika GUZIK-MAKARUK

42. ks. dr hab. Józef Zdzisław WROCEŃSKI

nauk rolniczych

43. dr hab. Renata Barbara KOSTOGRYS

44. dr hab. Cezary PURWIN

45. dr hab. Brygida Bożena ŚLĄSKA

nauk społecznych

46. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

47. dr hab. Alina Anna SZCZUREK-BORUTA

nauk technicznych

48. dr hab. Janusz BOGUSZ

49. dr hab. Andrzej Piotr GONTARZ

50. dr hab. Adam KOWALCZYK

51. dr hab. Henryk KUDELA

52. dr hab. Beata MICHALKIEWICZ

53. dr hab. Mirosław Władysław NADER

54. dr hab. Zbigniew NADOLNY

55. dr hab. Józef Stefan PASTUSZKA

56. dr hab. Maciej Rafał PASZYŃSKI

57. dr hab. Wiesława PIEKARSKA

58. dr hab. Dorota Genowefa PIJANOWSKA

59. dr hab. Jerzy ROJEK

60. dr hab. Tadeusz TELEJKO

61. dr hab. Krzysztof Marek WALKOWIAK

62. dr hab. Artur WYMYSŁOWSKI

63. dr hab. Włodzimierz ZIENIUTYCZ

nauk weterynaryjnych

64. dr hab. Renata Anna URBAN-CHMIEL

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

65. dr hab. Krzysztof Edward SZYMANOWICZ