Monitor Polski

M.P.2017.974

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 października 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.4.2017

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Joanna Katarzyna BERETA

2. dr hab. Wojciech Wawrzyniec PLĄDER

3. dr hab. Małgorzata Maria POSMYK

4. dr hab. Wioletta Joanna WALESZCZYK

nauk chemicznych

5. dr hab. Anna Janina DERYŁO-MARCZEWSKA

6. dr hab. Robert Andrzej PIETRZAK

7. dr hab. Paweł Adam POHL

8. dr hab. Leszek Wiesław RYCERZ

9. dr hab. Rafał Jacek SITKO

nauk ekonomicznych

10. dr hab. Ryszard Marek CIERPISZEWSKI

11. dr hab. Jerzy CIEŚLIK

12. dr hab. Jan Piotr KOMOROWSKI

13. dr hab. Małgorzata Zdzisława WIŚNIEWSKA

nauk farmaceutycznych

14. dr hab. Joanna Ewa FOLWARCZNA

15. dr hab. Jakub Jacek GBUREK

16. dr hab. Wojciech KAMYSZ

17. dr hab. Marek Arkadiusz MURIAS

nauk fizycznych

18. dr hab. Adam BABIŃSKI

19. dr hab. Joanna Dominika TRYLSKA

nauk humanistycznych

20. dr hab. Zbigniew Jan DALEWSKI

21. dr hab. Elżbieta Jadwiga DUTKA

22. dr hab. Anna Barbara JANUS-SITARZ

23. dr hab. Magdalena Teresa JONCA

24. dr hab. Roman Stanisław JURKOWSKI

25. dr hab. Artur Wiktor REJTER

26. dr hab. Katarzyna Stanisława SKOWRONEK

27. dr hab. Janusz Jan SPYRA

28. dr hab. Jacek Leszek TEBINKA

nauk leśnych

29. dr hab. Stanisław Jan MAŁEK

30. dr hab. Maciej SKORUPSKI

nauk medycznych

31. dr hab. Piotr ALBRECHT

32. dr hab. Zenon Paweł CZUBA

33. dr hab. Jarosław Bogdan CZUBAK

34. dr hab. Bożena DOBRZYCKA

35. dr hab. Jakub Józef KAŁUŻNY

36. dr hab. Ewa Maria KOŹNIEWSKA-KOŁODZIEJSKA

37. dr hab. Anna Teresa KRYGOWSKA-WAJS

38. dr hab. Marek KUŹNIEWSKI

39. dr hab. Artur Józef MAZUR

40. dr hab. Marcin MIKULEWICZ

41. dr hab. Anna Maria PIEKARSKA

42. dr hab. Agata Dorota PTAK-BELOWSKA

43. dr hab. Tadeusz Jan POPIELA

44. dr hab. Grzegorz Krzysztof PRZYBYLSKI

45. dr hab. Adam Andrzej REICH

46. dr hab. Magdalena Teresa STRUS

47. dr hab. Wojciech SZCZEKLIK

48. dr hab. Jacek Mikołaj ZIAJA

nauk o Ziemi

49. dr hab. Zofia Janina RĄCZKOWSKA

nauk o zdrowiu

50. dr hab. Anna Maria GRZYWACZ

51. dr hab. Roman NOWOBILSKI

nauk prawnych

52. dr hab. Katarzyna LASKOWSKA

53. dr hab. Maciej PERKOWSKI

54. dr hab. Wiesław PŁYWACZEWSKI

nauk rolniczych

55. dr hab. Marek Piotr ADAMSKI

56. dr hab. Anna GRAMZA-MICHAŁOWSKA

57. dr hab. Dorota Grażyna KOWALSKA

58. dr hab. Jolanta Małgorzata OPRZĄDEK

59. dr hab. Agnieszka Julia SUJAK

60. dr hab. Dorota Barbara TOMASZEWSKA-ZAREMBA

nauk społecznych

61. dr hab. Andrzej Tadeusz GÓRALSKI

62. dr hab. Agnieszka Edyta KASIŃSKA-METRYKA

63. dr hab. Mirosława Aleksandra NOWAK-DZIEMIANOWICZ

nauk technicznych

64. dr hab. Sebastian Tomasz DEOROWICZ

65. dr hab. Grzegorz Tomasz DOBROWOLSKI

66. dr hab. Anna GÓRECKA-DRZAZGA

67. dr hab. Grażyna Teresa GRELOWSKA

68. dr hab. Waldemar KASZUWARA

69. dr hab. Krzysztof KRAWIEC

70. dr hab. Ewa Małgorzata LIWARSKA-BIZUKOJĆ

71. dr hab. Izabela Karina MAJCHRZAK-KUCĘBA

72. dr hab. Leszek MAŁDZIŃSKI

73. dr hab. Ewa Helena NECZAJ

74. dr hab. Danuta STRÓŻ

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

75. dr hab. Elżbieta KRZEMIŃSKA

76. dr Jan ŁUKASZEWSKI

77. dr hab. Lilianna Ewa STAWARZ

sztuk plastycznych

78. dr hab. Sławomir ĆWIEK

79. dr hab. Dariusz KACA

80. dr hab. Justyna Inga OLSZEWSKA-ŚWIETLIK

81. dr hab. Marian STĘPAK

82. dr hab. Elżbieta Maria WERNIO