Monitor Polski

M.P.2017.926

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2017 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 112.43.2017

Na podstawie art. 48 ust. 3 i art. 52 ust. 1a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708, 768, 1086 i 1321) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień nadinspektora Policji

inspektora Pawła DOBRODZIEJA.