Monitor Polski

M.P.2017.936

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.20.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Edyta Małgorzata GAJGAŁ - we Wrocławiu
2. Teresa KARCZYŃSKA-SZUMILAS - w Gdańsku
3. Andrzej Jan POŁATA - we Wrocławiu
4. Barbara Maria RĄCZKA-SEKŚCIŃSKA - w Gdańsku
5. Anna Maria STRUGAŁA - w Gdańsku
6. Mariusz Józef WICKI - w Gdańsku

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

7. Monika BRZOZOWSKA - w Ostrołęce
8. Piotr DZIEŻA - w Elblągu
9. Marzena Renata SZNAJDERSKA - we Wrocławiu

III. 

na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego:

10. Krzysztof ŚWIETLICKI - w Warszawie