Monitor Polski

M.P.2017.969

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 kwietnia 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, przez podpisanie.

Umowa została podpisana w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 15 umowy weszła ona w życie dnia 24 lipca 2017 r.