Official Gazette

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2015.30 | komunikat z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska.

M.P.2015.28 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.27 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.26 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2015.25 | uchwała z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

M.P.2015.24 | uchwała z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.23 | postanowienie z dnia 28 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2015.22 | postanowienie z dnia 28 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2015.21 | postanowienie z dnia 28 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.20 | postanowienie z dnia 28 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.19 | postanowienie z dnia 28 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.18 | postanowienie z dnia 27 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.17 | postanowienie z dnia 27 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.16 | postanowienie z dnia 23 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.15 | postanowienie z dnia 23 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.14 | postanowienie z dnia 23 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2015.13 | postanowienie z dnia 22 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2015.12 | postanowienie z dnia 21 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.11 | postanowienie z dnia 21 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.10 | postanowienie z dnia 21 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.9 | postanowienie z dnia 20 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.8 | postanowienie z dnia 20 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.7 | postanowienie z dnia 16 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.6 | postanowienie z dnia 16 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2015.5 | postanowienie z dnia 16 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.4 | postanowienie z dnia 16 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.3 | postanowienie z dnia 16 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.2 | postanowienie z dnia 13 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.1 | postanowienie z dnia 10 października 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.

M.P.2014.1226 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu.

M.P.2014.1225 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2014.1224 | uchwała z dnia 3 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Radosława Witkowskiego.

M.P.2014.1223 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Uchylenie uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

M.P.2014.1222 | uchwała z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

M.P.2014.1220 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

"Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019".

M.P.2014.1218 | uchwała z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana zasad finansowania programu pod nazwą "Diamentowy Grant".

M.P.2014.1216 | komunikat z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Kraków.2014.03.14.

M.P.2014.1214 | umowa międzynarodowa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2014.1213 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko prokuratorskie.

M.P.2014.1212 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.

M.P.2014.1211 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Określenie wartości współczynnika akceptacji ofert.

M.P.2014.1209 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2014.1208 | komunikat z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2015.

M.P.2014.1195 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu.

M.P.2014.1207 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni.

M.P.2014.1206 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

M.P.2014.1204 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Roberta Biedronia.

M.P.2014.1203 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marka Wojtkowskiego.

M.P.2014.1202 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Jacka Górczyńskiego.

M.P.2014.1201 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II.

M.P.2014.1200 | uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru.

M.P.2014.1199 | uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2015 Rokiem Jana Długosza.

M.P.2014.1198 | uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2014.1197 | uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin.

M.P.2014.1196 | uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2014.1194 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2014.1193 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi.

M.P.2014.1183 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2014.1167 | postanowienie z dnia 1 października 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

M.P.2014.1191 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie.

M.P.2014.1190 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

M.P.2014.1189 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

M.P.2014.1188 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy.

M.P.2014.1187 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Żaczka.

M.P.2014.1186 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Pawła Katulskiego.

M.P.2014.1185 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Jacka Żylińskiego.

M.P.2014.1184 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marcina Witki.

M.P.2014.1182 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Adamczak.

M.P.2014.1181 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Rębka.

M.P.2014.1179 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Włodkowskiego.

M.P.2014.1178 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Borowiaka.

M.P.2014.1177 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.1176 | postanowienie z dnia 8 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.1175 | postanowienie z dnia 8 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2014.1174 | postanowienie z dnia 7 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.1173 | postanowienie z dnia 6 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2014.1172 | postanowienie z dnia 3 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.1171 | postanowienie z dnia 3 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2014.1170 | postanowienie z dnia 2 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2014.1169 | postanowienie z dnia 1 października 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń

M.P.2014.1168 | postanowienie z dnia 1 października 2014 r. | Akt indywidualny