Monitor Polski

M.P.2017.1009

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) IX Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS' TIME organizowane w dniach 21-23 lutego 2018 r.;
2) XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH organizowane w dniach 28 lutego - 1 marca 2018 r.;
3) XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX organizowane w dniach 28 lutego - 1 marca 2018 r.;
4) XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH organizowane w dniach 16-18 marca 2018 r.;
5) XVIII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO organizowane w dniach 16-18 marca 2018 r.;
6) XI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL organizowane w dniach 10-12 kwietnia 2018 r.;
7) XI Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH & CUTTING organizowane w dniach 10-12 kwietnia 2018 r.;
8) XIII Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO organizowane w dniach 10-12 kwietnia 2018 r.;
9) IX Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE organizowane w dniach 10-12 kwietnia 2018 r.;
10) XXV Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM organizowane w dniach 20-22 kwietnia 2018 r.;
11) XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA organizowane w dniach 8-10 maja 2018 r.;
12) XXII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL organizowane w dniach 22- 25 maja 2018 r.;
13) XIX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO organizowana w dniach 11-13 czerwca 2018 r.