Monitor Polski

M.P.2017.973

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W DRUGIM KWARTALE 2017 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieII kwartał 2017
kwartał poprzedni = 100
POLSKA102,0
Dolnośląskie102,5
Kujawsko-pomorskie106,6
Lubelskie101,1
Lubuskie103,3
Łódzkie100,1
Małopolskie102,4
Mazowieckie100,6
Opolskie99,5
Podkarpackie101,2
Podlaskie102,7
Pomorskie105,2
Śląskie103,6
Świętokrzyskie104,3
Warmińsko-mazurskie101,6
Wielkopolskie100,0
Zachodniopomorskie102,6