Monitor Polski

M.P.2017.944

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 października 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.56.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Leszka BIAŁEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Gwatemali.