Monitor Polski

M.P.2017.1000

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, podpisaną w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 sierpnia 2017 r. udzieliła zgody na związane Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, przez podpisanie.
Powyższa umowa została podpisana w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.

Zgodnie z art. 10 umowy weszła ona w życie dnia 25 września 2017 r.