Monitor Polski

M.P.2017.939

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 10/2017/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 października 2017 r. do dnia 14 listopada 2017 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,51
> 5 do 8,5 lat2,80
> 8,5 lat3,03
dolar australijskiAUD3,38
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,59
> 5 do 8,5 lat2,75
> 8,5 lat2,88
dolar nowozelandzkiNZD3,52
euro≤ 5 latEUR0,38
> 5 do 8,5 lat0,70
> 8,5 lat1,04
forint węgierskiHUF1,97
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,27
> 5 do 8,5 lat0,51
> 8,5 lat0,76
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,39
> 5 do 8,5 lat1,62
> 8,5 lat1,88
jen japoński≤ 5 latJPY0,86
> 5 do 8,5 lat0,89
> 8,5 lat0,92
korona czeska≤ 5 latCZK0,94
> 5 do 8,5 lat1,13
> 8,5 lat1,36
korona duńska≤ 5 latDKK0,40
> 5 do 8,5 lat0,77
> 8,5 lat1,05
korona norweskaNOK2,07
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,67
> 5 do 8,5 lat0,97
> 8,5 lat1,22
won koreańskiKRW2,99
złoty polskiPLN3,61