Monitor Polski

M.P.2017.938

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2017 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 5 października 2017 r.
sygn. akt Kp 4/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński - przewodniczący,

Henryk Cioch,

Grzegorz Jędrejek,

Zbigniew Jędrzejewski,

Leon Kieres,

Justyn Piskorski,

Julia Przyłębska - sprawozdawca,

Piotr Pszczółkowski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Michał Warciński,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

Andrzej Zielonacki,

protokolant: Grażyna Szałygo, Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 25 października 2016 r. i 5 października 2017 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 oraz art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 i art. 95 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 121 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.