Monitor Polski

M.P.2017.1003

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech

Związek Polaków w Niemczech, najstarsza polska organizacja skupiająca naszych rodaków zamieszkujących Republikę Federalną Niemiec, w sierpniu tego roku obchodziła 95-lecie swojego powstania.

Od momentu jego założenia w 1922 roku Związek Polaków w Niemczech stał na straży ochrony interesów polskiej mniejszości narodowej oraz polskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego znajdującego się w granicach Niemiec. Aktywnie angażował się w życie polityczne, oświatowe i gospodarcze, stając się pomostem łączącym oba narody.

Po 10 latach swego istnienia Związek przyjął za swój znak Rodło - symbol łączności Polaków z narodem, przedstawiający biały kontur Wisły z zaznaczonym Krakowem na czerwonym tle.

Lata 30. XX wieku to okres nasilających się represji niemieckich wobec mieszkających w tym kraju Polaków, w których obronie stawali działacze Związku. To także czas, w którym jako podstawy ideowej działalności Związku przyjęto pięć prawd Polaka, uchwalonych podczas I Kongresu Polaków w Niemczech w marcu 1938 roku. Warto je dziś przypomnieć. Brzmią one następująco:

1. Jesteśmy Polakami.
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
3. Polak Polakowi bratem.
4. Co dzień Polak Narodowi służy.
5. Polska Matką naszą - nie wolno mówić o Matce źle.

Rozpoczęcie przez Niemcy II wojny światowej w dramatyczny sposób przerwało działalność Związku. Został on zdelegalizowany, a jego majątek - skonfiskowany. Część działaczy rozstrzelano, a ponad tysiąc uwięziono w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nigdy nie zapomnimy o członkach Związku, którzy w tym czasie dla sprawy polskiej potrafili poświęcić wszystko, co mieli najcenniejszego, nawet życie.

Po wojnie Związek kontynuował swoją propolską działalność w trudnych okolicznościach, nie mając wsparcia władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dziś, w czasie gdy Polskę i Niemcy łączy przyjazne sąsiedztwo, działania Związku zmierzają do zapewnienia Polakom pomocy ze strony niemieckich władz federalnych i lokalnych adekwatnej do wsparcia udzielanego mniejszości niemieckiej w Polsce.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspiera te działania, jak również popiera wysuwany od lat postulat przywrócenia Polakom w Republice Federalnej Niemiec statusu mniejszości narodowej odebranego bezprawnie w 1940 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uczcić 95. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech, wyraża szacunek dla wszystkich jego działaczy, którzy przyczynili się do zachowania polskości.