Monitor Polski

M.P.2017.952

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 października 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 29 września 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 sierpnia 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, przez podpisanie.
Umowa została podpisana w Warszawie dnia 29 września 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ust. 1 niniejszej umowy weszła ona w życie dnia 29 września 2017 r.