Monitor Polski

M.P.2017.937

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.21.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Teresa SUCHCICKA - w Białymstoku

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Aleksandra Patrycja SZUMIŃSKA - w Słupsku