Monitor Polski

M.P.2017.954

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 października 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 5a ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1024) oraz art. 136c ust. 12 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uzupełniając skład osobowy Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold wybiera posła Krzysztofa Paszyka.