Monitor Polski

M.P.2017.924

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 października 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie uczczenia twórców i członków Służby Zwycięstwu Polski w 78. rocznicę jej powstania

W Dniu Polskiego Państwa Podziemnego, w 78. rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd jej dowódcom i żołnierzom.

Służba Zwycięstwu Polski powstała w końcowym etapie obrony Warszawy, co było wyrazem powszechnej w narodzie polskim woli nieskładania broni i kontynuowania walki w podziemiu. Stawiała sobie za zadanie zjednoczenie wszystkich środowisk politycznych oraz żywiołowo powstających organizacji konspiracyjnych, mając jeden nadrzędny, ponad podziałami, cel - odzyskanie niepodległości. Jej utworzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego, a jej działania były kontynuowane przez Związek Walki Zbrojnej, w który Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona w styczniu 1940 r.

Służba Zwycięstwu Polski została powołana przez gen. bryg. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego na podstawie upoważnienia nadanego przez Naczelnego Wodza Edwarda Rydza-Śmigłego jako konspiracyjna organizacja mająca walczyć o niepodległość. Podporządkowała się legalnym władzom Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Skupiała oficerów i żołnierzy, którzy uniknęli niewoli i tworzyli wiele rozproszonych związków i środowisk konspiracyjnych. Obok pionu wojskowego Służba Zwycięstwu Polski budowała pion cywilny, który miał być polityczną reprezentacją społeczeństwa Polski okupowanej przez Niemców i Związek Radziecki. Polityczne zwierzchnictwo nad pionem cywilnym sprawowała Główna Rada Polityczna przy Służbie Zwycięstwu Polski składająca się z przedstawicieli odradzających się pod okupacją partii politycznych. Jej komisarzem cywilnym został Mieczysław Niedziałkowski.

Wielu dowódców i żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski kontynuowało walkę w ZWZ-AK i zapłaciło za to najwyższą cenę. Byli męczeni i zabijani przez niemieckich i sowieckich okupantów, a po zakończeniu II wojny światowej - przez komunistyczne władze Polski Ludowej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Służba Zwycięstwu Polski dobrze zasłużyła się Ojczyźnie.