Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2013.1536 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Dz.U.2016.292 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Mieszanki materiału siewnego.

Dz.U.2013.1553 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2013.1501 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Pobieranie próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

Dz.U.2013.1512 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.U.2013.1391 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Terminy składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru.

Dz.U.2013.1574 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej.

Dz.U.2013.1392 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2019.1301 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2013.1477 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2013.1525 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2013.1526 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich.

Dz.U.2013.1647 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Reklamacja usługi pocztowej.

Dz.U.2019.474 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób sprawowania nadzoru nad pilotażem.

Dz.U.2013.1437 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunki ich realizacji.

Dz.U.2013.1445 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2016.1144 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe.

Dz.U.2013.1517 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wymagania kwalifikacyjne pilotów morskich.

Dz.U.2013.1552 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 33/12.

Dz.U.2013.1439 | wyrok z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 33/12.

Dz.U.2013.1436 | wyrok z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2013.1466 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Plan współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową.

Dz.U.2013.1406 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich.

Dz.U.2013.1415 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Stawka oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2013 r.

Dz.U.2013.1401 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r.

Dz.U.2013.1400 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

System powiadamiania ratunkowego.

Dz.U.2021.268 t.j. | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2021.290 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Dz.U.2015.1658 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

Dz.U.2013.1640 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1621 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U.2013.1622 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2013.1734 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej.

Dz.U.2013.1639 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U.2013.1394 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wzór zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.

Dz.U.2013.1395 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2013.1411 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.

Dz.U.2013.1504 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Obsługa naziemna w portach lotniczych.

Dz.U.2018.1287 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r.

Dz.U.2013.1361 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających za 2013 r.

Dz.U.2013.1360 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Umowy oraz informacje o udzielonym finansowym wsparciu.

Dz.U.2018.726 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania dla wyposażenia morskiego.

Dz.U.2013.1385 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Dz.U.2013.1349 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2013 r.

Dz.U.2013.1334 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2013 r.

Dz.U.2013.1338 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności do pomidorów za 2013 r.

Dz.U.2013.1336 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Stawki wsparcia specjalnego za 2013 r.

Dz.U.2013.1337 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013.

Dz.U.2013.1352 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r.

Dz.U.2013.1335 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt utracił moc