Law Journal

Zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2013.1645 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1646 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym.

Dz.U.2013.1611 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/12.

Dz.U.2013.1433 | wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Interoperacyjność systemu kolei.

Dz.U.2013.1297 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim.

Dz.U.2013.1294 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2016.357 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2019.1199 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dz.U.2013.1386 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2020.2209 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2021.265 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyznaczenie centralnego biura łącznikowego.

Dz.U.2013.1296 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2013.1293 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/12.

Dz.U.2013.1432 | wyrok z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze.

Dz.U.2013.1465 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2013.1461 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

Dz.U.2013.1292 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2013.1298 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2013.1357 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2013.1451 | rozporządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja służbowa funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2021.405 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.U.2018.742 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2013.1268 | rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt utracił moc

Wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy.

Dz.U.2013.1276 | rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 7/12.

Dz.U.2013.1429 | wyrok z dnia 29 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Wzory arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.

Dz.U.2013.1481 | rozporządzenie z dnia 28 października 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Dz.U.2013.1344 | rozporządzenie z dnia 25 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Serbia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki. Belgrad.2013.10.24.

Dz.U.2014.1385 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2013.1452 | rozporządzenie z dnia 23 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

Dz.U.2013.1287 | ustawa z dnia 23 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.1567 | ustawa z dnia 23 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.1446 | ustawa z dnia 23 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Określenie liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2013.1368 | rozporządzenie z dnia 22 października 2013 r. | Akt utracił moc

Przykładowy wykaz wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie.

Dz.U.2013.1274 | rozporządzenie z dnia 22 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/11.

Dz.U.2013.1427 | wyrok z dnia 22 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/13.

Dz.U.2013.1428 | wyrok z dnia 22 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Joniec w województwie mazowieckim.

Dz.U.2013.1229 | rozporządzenie z dnia 18 października 2013 r. | Akt utracił moc

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych.

Dz.U.2013.1233 | rozporządzenie z dnia 17 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych.

Dz.U.2013.1234 | rozporządzenie z dnia 17 października 2013 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2013.1260 | rozporządzenie z dnia 15 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 26/11.

Dz.U.2013.1426 | wyrok z dnia 15 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Dz.U.2013.1230 | rozporządzenie z dnia 15 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

Dz.U.2013.1228 | rozporządzenie z dnia 14 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2013.1506 | rozporządzenie z dnia 14 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dz.U.2013.1257 | rozporządzenie z dnia 11 października 2013 r. | Akt utracił moc

Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy.

Dz.U.2019.669 t.j. | ustawa z dnia 11 października 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

Dz.U.2020.765 t.j. | ustawa z dnia 11 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o samorządzie gminnym.

Dz.U.2013.1318 | ustawa z dnia 11 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1355 | ustawa z dnia 11 października 2013 r. | Akt utracił moc