Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisanym w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 października 2016 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. 1 , przez podpisanie.
Program został podpisany w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r. na podstawie art. 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 46 ust. 1 niniejszego programu wszedł on w życie dnia 20 grudnia 2017 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 58 Programu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006, podpisanego w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r. 2 , traci on moc z dniem wejścia w życie Programu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisanego w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r., czyli dnia 20 grudnia 2017 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1995 r. poz. 532.
2 Tekst Programu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006, podpisanego w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2005 r. poz. 304.