Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Dz.U.2013.1561 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.

Dz.U.2016.276 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dz.U.2013.1565 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014.

Dz.U.2013.1555 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy.

Dz.U.2013.1678 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dz.U.2013.1511 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

Dz.U.2013.1540 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2014.85 | ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.7 | ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/13.

Dz.U.2013.1557 | wyrok z dnia 5 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Wiedeń.2013.12.04.

Dz.U.2014.1746 | umowa międzynarodowa z dnia 4 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2013.1460 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2013.1459 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 40/12.

Dz.U.2013.1537 | wyrok z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wystawianie faktur.

Dz.U.2013.1485 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych.

Dz.U.2013.1539 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Dz.U.2013.1538 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.

Dz.U.2013.1519 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2013.1509 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dz.U.2013.1542 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wzór raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia.

Dz.U.2013.1576 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zespół do przygotowania zadań na egzamin notarialny.

Dz.U.2018.11 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kajmany-Polska. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Londyn. 2013.11.29.

Dz.U.2015.185 | umowa międzynarodowa z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.

Dz.U.2013.1444 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.

Dz.U.2013.1508 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Dz.U.2013.1498 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2013.1484 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U.2013.1551 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Dz.U.2013.1478 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Dz.U.2016.1404 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/12.

Dz.U.2013.1593 | wyrok z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2013.1536 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Dz.U.2016.292 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Mieszanki materiału siewnego.

Dz.U.2013.1553 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2013.1501 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Pobieranie próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

Dz.U.2013.1512 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.U.2013.1391 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Terminy składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru.

Dz.U.2013.1574 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej.

Dz.U.2013.1392 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2019.1301 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2013.1477 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2013.1525 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2013.1526 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich.

Dz.U.2013.1647 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Reklamacja usługi pocztowej.

Dz.U.2019.474 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób sprawowania nadzoru nad pilotażem.

Dz.U.2013.1437 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunki ich realizacji.

Dz.U.2013.1445 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2016.1144 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe.

Dz.U.2013.1517 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc