Utworzenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. - Dz.U.2018.102 - OpenLEX

Utworzenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.102

Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
2. 
W skład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą komórki organizacyjne dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy działu gospodarka oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.