Professional association acts

Wysokość opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego.

Rewid.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zorganizowanie posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej we Lwowie.

Lekarz.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2017.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2017.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Statut Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

PBIAL.2017.6.22 | statut z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2016.

Rewid.2017.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana postanowienia w sprawie organizacji XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

Rewid.2017.6.13 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018.

PAN.2017.6.12 | decyzja z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Nadanie sali konferencyjnej w Naczelnej Izby Lekarskiej imienia Prof. Stanisława Leszczyńskiego.

Lekarz.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Sędz.2017.6.9 | opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na zamówienie portretu Prof. Stanisława Leszczyńskiego.

Lekarz.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2016.

KRASP.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o dodrukowanie dokumentów prawa wykonywania zawodu.

Lekarz.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016.

Radc.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016.

Radc.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Lekarz.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.

Radc.2017.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Poparcie Uchwały Nr 40/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 maja 2017 r.

KAAUM.2017.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany