Professional association acts

Rządowy projektu ustawy o Państwowej Służbie Ochrony.

Sędz.2017.6.8 | opinia z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (druk senacki nr 465).

Sędz.2017.6.8 | opinia z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2016 roku.

PAN.2017.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Znak graficzny Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

KAAUM.2017.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Znak graficzny Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

KAAUM.2017.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.6.7 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za 2016 r.

Rewid.2017.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu)

KRD.2017.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu)

KRD.2017.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Rewid.2017.6.2 | opinia z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sędz.2017.5.25 | opinia z dnia 25 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie przyznania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego".

Aptek.2017.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie przyznania tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego".

Aptek.2017.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie wyróżnienia "Mecenasa Samorządu Aptekarskiego".

Aptek.2017.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Propozycja zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2017.5.22 | stanowisko z dnia 22 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Rewid.2017.5.22 | sprawozdanie z dnia 22 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Organizacja posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w Gnieźnie.

Lekarz.2017.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Podpisanie porozumienia z Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Lekarz.2017.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" wydawanego lekarzom i lekarzom dentystom.

Lekarz.2017.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2016.

Lekarz.2017.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Pan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2017 rok.

RGNiSW.2017.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Sędz.2017.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

RGNiSW.2017.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2017 r. | Akt nieoceniany