Official Gazette

Czasowe utrzymanie w mocy ogólnych warunków umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą.

M.P.1967.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.74.357 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Wypłata rent niektórym rencistom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach przemysłu gastronomicznego.

M.P.1966.74.355 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych drożdży w magazynowaniu.

M.P.1966.74.354 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.

M.P.1966.74.353 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Wspólne inwestycje ciepłownicze.

M.P.1966.74.352 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1966.74.350 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb finansowania oraz kontrola dotacji przedmiotowych.

M.P.1966.74.348 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki finansowej generalnych dostawców.

M.P.1966.74.346 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uprawnienie Instytutu Ekonomiki Rolnej do nadawania stopnia naukowego doktora.

M.P.1966.74.345 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Dotacje przedmiotowe.

M.P.1966.74.344 | uchwała z dnia 22 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Egzamin na rzecznika patentowego.

M.P.1966.73.343 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 19 października 1965 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.

M.P.1966.73.342 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

M.P.1966.73.340 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1966 r. | Akt jednorazowy

Narodowy plan gospodarczy na 1967 r. i podstawowe założenia na 1968 r.

M.P.1966.73.338 | uchwała z dnia 20 grudnia 1966 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.72.337 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.72.336 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zmiana i ustalenie nazw niektórych miejscowości.

M.P.1966.72.335 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu organizacyjnego Polskiej Akademii Nauk.

M.P.1966.72.334 | uchwała z dnia 12 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji dokonanych w nieuspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.

M.P.1966.70.330 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Wymogi w zakresie projektów technicznych dla inwestycji na lata 1968-1970.

M.P.1966.69.328 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji i funkcjonowanie zjednoczeń przemysłowych.

M.P.1966.69.327 | uchwała z dnia 7 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.68.326 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Społeczne przeglądy warunków pracy.

M.P.1966.68.324 | uchwała z dnia 25 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.67.323 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania zezwoleń na sprowadzanie narzędzi pomiarowych z zagranicy.

M.P.1966.67.322 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów śmigłowce i ich części.

M.P.1966.67.321 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu".

M.P.1966.67.319 | uchwała z dnia 25 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.66.318 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1966.66.314 | zarządzenie z dnia 19 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Amortyzacja środków trwałych.

M.P.1966.65.312 t.j. | uchwała z dnia 13 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

M.P.1966.65.310 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie amortyzacji środków trwałych.

M.P.1966.65.309 | uchwała z dnia 6 września 1966 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.1966.64.306 | uchwała z dnia 11 listopada 1966 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie sieci archiwalnej.

M.P.1966.63.304 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1966 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1949 r.

M.P.1966.63.303 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1966.63.302 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy kredytowej spółkom wodnym i ich związkom.

M.P.1966.63.301 | zarządzenie z dnia 27 października 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.62.300 | obwieszczenie z dnia 20 października 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.

M.P.1966.62.299 t.j. | uchwała z dnia 25 kwietnia 1963 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1966.62.298 | zarządzenie z dnia 29 października 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

M.P.1966.62.297 | zarządzenie z dnia 22 października 1966 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.61.295 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości prowizji i opłat bankowych.

M.P.1966.61.293 | zarządzenie z dnia 20 października 1966 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zmian do ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.60.292 | obwieszczenie z dnia 26 października 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1966.60.290 | uchwała z dnia 18 października 1966 r. | Akt jednorazowy

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1966.60.289 | uchwała z dnia 26 października 1966 r. | Akt nienormatywny

Zakres i tryb współdziałania organów do spraw ochrony powietrza z organami państwowej inspekcji sanitarnej.

M.P.1966.59.288 | zarządzenie z dnia 17 października 1966 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rachunkowości przez spółki wodne.

M.P.1966.59.287 | zarządzenie z dnia 15 października 1966 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie rzeczników patentowych.

M.P.1966.59.286 | zarządzenie z dnia 19 października 1966 r. | Akt utracił moc

Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

M.P.1966.58.281 | zarządzenie z dnia 30 września 1966 r. | Akt utracił moc

Wolne od opłat przesyłki pocztowe wysyłane przez żołnierzy lub pod ich adresem.

M.P.1966.58.279 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy.

M.P.1966.57.277 | instrukcja z dnia 7 października 1966 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1966.57.276 | zarządzenie z dnia 7 października 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.56.275 | obwieszczenie z dnia 28 września 1966 r. | Akt utracił moc

Czyny społeczne oraz pomoc Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P.1966.56.272 | uchwała z dnia 13 września 1966 r. | Akt utracił moc

Utworzenie funduszu aktywizacji małych miast.

M.P.1966.56.271 | uchwała z dnia 6 września 1966 r. | Akt utracił moc