Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 55 (Rzeszów).

Monitor Polski

M.P.1978.18.61

Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 1978 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 maja 1978 r.
w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 55 (Rzeszów).

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 84 Ordynacji wyborczej do Sejmu i rad narodowych - postanawia, że Obywatel Władysław Niemiec uzyskuje mandat posła na Sejm w okręgu wyborczym nr 55 (Rzeszów).