Powołanie Ministra Kultury i Sztuki.

Monitor Polski

M.P.1978.13.44

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 1978 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 29 marca 1978 r.
w sprawie powołania Ministra Kultury i Sztuki.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Jana Mietkowskiego na stanowisko Ministra Kultury i Sztuki.