Official Gazette

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.56.275 | obwieszczenie z dnia 28 września 1966 r. | Akt utracił moc

Czyny społeczne oraz pomoc Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P.1966.56.272 | uchwała z dnia 13 września 1966 r. | Akt utracił moc

Utworzenie funduszu aktywizacji małych miast.

M.P.1966.56.271 | uchwała z dnia 6 września 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rejonów, w których dopuszczone jest w 1967 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.

M.P.1966.55.268 | zarządzenie z dnia 7 września 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie trybu i zasad opracowania łowieckiego planu hodowlanego.

M.P.1966.55.265 | zarządzenie z dnia 28 września 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

M.P.1966.54.260 | uchwała z dnia 6 września 1966 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.53.259 | obwieszczenie z dnia 1 października 1966 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego od jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.

M.P.1966.53.257 | zarządzenie z dnia 20 września 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania instruktorów amatorskich zespołów artystycznych.

M.P.1966.52.253 | uchwała z dnia 1 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Określenie zakresu czynności radców do spraw kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

M.P.1966.51.251 | zarządzenie z dnia 17 września 1966 r. | Akt utracił moc

Opieka zdrowotna nad pracownikami rolnymi oraz członkami ich rodzin.

M.P.1966.51.249 | uchwała z dnia 6 września 1966 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat za korzystanie z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

M.P.1966.50.248 | zarządzenie z dnia 1 września 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.49.246 | obwieszczenie z dnia 7 września 1966 r. | Akt utracił moc

Tryb regulowania i wysokość odpłatności za czynności rzeczników patentowych.

M.P.1966.49.245 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

M.P.1966.49.243 | zarządzenie z dnia 7 września 1966 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

M.P.1966.49.240 | zarządzenie z dnia 5 września 1966 r. | Akt utracił moc

Stanowiska służbowe i uposażenia pracowników administracyjnych prokuratur wojewódzkich i powiatowych.

M.P.1966.48.239 | uchwała z dnia 8 września 1966 r. | Akt utracił moc

Stanowiska służbowe i uposażenia pracowników prokuratorskich.

M.P.1966.48.238 | uchwała z dnia 8 września 1966 r. | Akt utracił moc

Uposażenia sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

M.P.1966.48.237 | uchwała z dnia 8 września 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady klasyfikacji kosztów inwestycji oraz wycena składników majątkowych uzyskanych w wyniku inwestycji.

M.P.1966.47.234 | zarządzenie z dnia 6 września 1966 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

M.P.1966.47.233 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.

M.P.1966.46.231 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.

M.P.1966.46.229 | uchwała z dnia 23 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała o podatku dochodowym od spółdzielczości.

M.P.1966.46.228 | uchwała z dnia 23 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.45.227 | obwieszczenie z dnia 1 września 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.44.224 | obwieszczenie z dnia 15 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.44.223 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Wzory umów kontraktacji tytoniu oraz zasady i tryb oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów.

M.P.1966.43.220 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres świadczeń stacji pogotowia ratunkowego, przysługujących ubezpieczonym.

M.P.1966.42.216 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla kierowców.

M.P.1966.42.215 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Wytyczne organizacji stołówek i bufetów pracowniczych.

M.P.1966.42.214 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

M.P.1966.42.212 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania wskaźników rentowności.

M.P.1966.42.211 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Rozliczanie się z zakończonych i oddawanych do użytku inwestycji.

M.P.1966.41.208 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Rejestracja niektórych campingów.

M.P.1966.40.207 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Wypłata rent rencistom będącym inżynierami lub technikami.

M.P.1966.40.206 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Przenoszenie kredytów między paragrafami budżetu centralnego.

M.P.1966.40.205 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie zasiłku szpitalnego.

M.P.1966.40.204 | uchwała z dnia 2 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie najniższych rent.

M.P.1966.40.203 | uchwała z dnia 30 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów statystycznych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

M.P.1966.40.201 | uchwała z dnia 12 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Ochrona użytków rolnych.

M.P.1966.40.200 | uchwała z dnia 12 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Opieka lecznicza dla osób odbywających służbę w jednostkach obrony terytorialnej.

M.P.1966.39.199 | instrukcja z dnia 8 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób zakaźnych, co do których obowiązują szczególne terminy przy przewozie i ekshumacji zwłok.

M.P.1966.39.198 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.

M.P.1966.39.196 | zarządzenie z dnia 16 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Normatywy cykli budowy.

M.P.1966.39.194 | uchwała z dnia 17 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.38.193 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i nadawanie odznaki "Zasłużony Opiekun Społeczny".

M.P.1966.38.190 | uchwała z dnia 26 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Organizacja państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.

M.P.1966.37.187 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1966 r. | Akt utracił moc