Uchylenie uchwały w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego.

Monitor Polski

M.P.1978.18.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1978 r.

UCHWAŁA Nr 62
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1978 r.
o uchyleniu uchwały w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 198 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1973 r. w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego (Monitor Polski Nr 37, poz. 225).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1978 r.