Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1978.10.34

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 1978 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 22 marca 1978 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać czwartą sesję Sejmu VII Kadencji z dniem 28 marca 1978 r.