Official Gazette

Ogólne warunki umów sprzedaży warzyw i owoców.

M.P.1967.19.93 | zarządzenie z dnia 30 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Opłata na Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku przy wyjazdach prywatnych za granicę.

M.P.1967.18.91 | zarządzenie z dnia 21 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1967.18.90 | uchwała z dnia 28 marca 1967 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.17.89 | obwieszczenie z dnia 11 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1967.17.87 | zarządzenie z dnia 17 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1967.17.86 | zarządzenie z dnia 17 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Aktywizacyjna sprzedaż (dostawa) towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

M.P.1967.17.85 | uchwała z dnia 8 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.16.84 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1967.16.83 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

M.P.1967.16.79 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1967.16.78 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

M.P.1967.16.74 | uchwała z dnia 10 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia związane z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej państwowych biur projektów.

M.P.1967.15.73 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Uprawianie żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych.

M.P.1967.14.71 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.14.70 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Sposób przechowywania znalezionych przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.

M.P.1967.14.69 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.13.68 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Zaktualizowanie umownych terminów realizacji niektórych inwestycji.

M.P.1967.13.67 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Różnice budżetowe oraz zasady stosowania niektórych cen.

M.P.1967.13.65 | uchwała z dnia 3 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.11.63 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.

M.P.1967.11.62 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Pobór główny w 1967 r.

M.P.1967.11.61 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.10.60 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.10.59 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1967.10.56 | uchwała z dnia 14 lutego 1967 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie Jednolitego cennika i norm prac geologiczno-dokumentacyjnych (JCDG-2/67).

M.P.1967.9.55 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.9.54 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

M.P.1967.9.52 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie "Dnia Pracownika Służby Zdrowia".

M.P.1967.9.50 | uchwała z dnia 2 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową.

M.P.1967.8.46 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.8.45 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.8.44 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady stosowania mandatów karnych przez administrację leśną w resorcie przemysłu ciężkiego.

M.P.1967.8.43 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Wytyczne dotyczące stosowania przepisu art. 90 ust. 1 Prawa wynalazczego.

M.P.1967.8.40 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.7.39 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy zatrudnionych w stacjach krwiodawstwa.

M.P.1967.7.38 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.

M.P.1967.7.37 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.7.36 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu", zasady i tryb jej nadawania oraz sposób noszenia.

M.P.1967.7.35 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1967.7.33 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.6.31 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

M.P.1967.6.30 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.5.27 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.5.26 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1967.

M.P.1967.5.24 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.

M.P.1967.4.21 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych i przyczep oraz trolejbusów.

M.P.1967.4.20 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie za opracowanie recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

M.P.1967.4.17 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.

M.P.1967.3.16 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

M.P.1967.3.14 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie gospodarki paliwami płynnymi do silników spalinowych, olejami mineralnymi i smarami.

M.P.1967.3.12 | uchwała z dnia 2 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1967.2.11 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Podatek dochodowy od spółdzielczości.

M.P.1967.1.8 t.j. | uchwała z dnia 5 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Czasowe utrzymanie w mocy branżowych warunków dostaw.

M.P.1967.1.7 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w roku 1967.

M.P.1967.1.3 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc