Dziennik Ustaw

Kartele.

Dz.U.1933.31.270 | ustawa z dnia 28 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Biura pisania podań oraz zakaz udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.

Dz.U.1933.31.269 | ustawa z dnia 28 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Oddanie niektórych gruntów, przejętych na własność Państwa.

Dz.U.1933.31.264 | ustawa z dnia 25 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż, zamiana i bezpłatne odstąpienie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1933.31.263 | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt indywidualny

Rozporządzenia ostatniej woli osób wojskowych.

Dz.U.1933.31.262 | ustawa z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1933.31.261 | ustawa z dnia 17 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne na sandacze, szczupaki i leszcze.

Dz.U.1933.30.260 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1933 r. | Akt utracił moc

Stowarzyszenia akademickie.

Dz.U.1933.30.259 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1933 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe.

Dz.U.1933.29.256 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.1933.29.254 | ustawa z dnia 29 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dz.U.1933.29.249 | ustawa z dnia 25 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Nadzwyczajna danina majątkowa.

Dz.U.1933.29.248 | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana "Regulaminu przewozu przesyłek tawarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1933.28.239 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1933.28.238 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie byłych skazańców politycznych.

Dz.U.1933.28.237 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad zbiornikami pod ciśnieniem.

Dz.U.1933.28.234 | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Dz.U.1933.27.231 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie terenów budowlanych z pod podziału przepisów o przebudowie ustroju rolnego.

Dz.U.1933.27.230 | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1933.27.228 | ustawa z dnia 22 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1933.27.227 | ustawa z dnia 22 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie obszaru dworskiego Piskarki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.26.224 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie listy rzemiosł, zawartej w prawie przemysłowem.

Dz.U.1933.26.222 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1933.26.219 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Komisje dyscyplinarne i postępowanie dyscyplinarne przeciwko nauczycielom.

Dz.U.1933.26.217 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1933.26.215 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izby rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem oraz ustalenie okręgu działalności tej izby.

Dz.U.1933.26.214 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ulgi w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.

Dz.U.1933.25.213 | ustawa z dnia 29 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż części nieruchomości w Hadze, stanowiącej własność Państwa Polskiego.

Dz.U.1933.25.212 | ustawa z dnia 25 marca 1933 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.

Dz.U.1933.25.209 | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów składania niektórych egzaminów w szkołach akademickich.

Dz.U.1933.25.208 | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Państwowe stypendja oraz inne formy pomocy dla młodzieży szkół wyższych.

Dz.U.1933.25.207 | ustawa z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.1933.24.201 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1933.24.200 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych serji I.

Dz.U.1933.24.199 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie postanowień Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

Dz.U.1933.24.197 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Ulga celna na mace.

Dz.U.1933.23.192 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1933.23.191 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ordynacji pocztowej.

Dz.U.1933.23.190 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt jednorazowy

Przyjmowanie do przewozu pocztą druków-ulotek.

Dz.U.1933.23.189 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego z podobizną Żwirki i Wigury.

Dz.U.1933.23.188 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ustawa Skarbowa na okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r.

Dz.U.1933.23.186 | ustawa z dnia 28 lutego 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Sulnowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.22.185 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Winnik w powiecie i województwie lwowskiem.

Dz.U.1933.22.183 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Grzybno w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.22.182 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Brody w powiecie tczewskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1933.22.181 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na broń do użytku osobistego oraz nabywanie i pozbywanie się tej broni.

Dz.U.1933.22.179 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na fosforan trójsodowy.

Dz.U.1933.22.178 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc