Wprowadzenie nazwy "Minister Pracy i Opieki Społecznej" oraz "Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.13.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1940 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 11 września 1940 r.
o wprowadzeniu nazwy "Minister Pracy i Opieki Społecznej" oraz "Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 25 ust. (5) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

Nazwę "Minister Opieki Społecznej" zmienia się na nazwę "Minister Pracy i Opieki Społecznej", a nazwę "Ministerstwo Opieki Społecznej" - na nazwę "Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej."

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.