Law Journal

Konwencja i Statut o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, Akt końcowy. Genewa.1927.07.12.

Dz.U.1933.6.35 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lipca 1927 r. | Akt obowiązujący

Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy telefonicznej.

Dz.U.1933.5.34 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r.

Dz.U.1933.5.32 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana tabeli tarowej.

Dz.U.1933.5.31 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1931 r.

Dz.U.1933.5.30 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1933.4.29 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Organizacja przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Monopol Spirytusowy".

Dz.U.1933.4.27 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Organizacja przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Solny".

Dz.U.1933.4.26 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Organizacja przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".

Dz.U.1933.4.25 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1933 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Dz.U.1933.4.24 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1933 r. | Akt jednorazowy

Przymus ubezpieczenia od ognia i Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1933.3.23 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Majdan Golczański i Borki w powiecie niżańskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1933.3.20 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Izby rolnicze.

Dz.U.1933.2.16 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1933.2.14 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1932 r. | Akt jednorazowy

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1933.2.13 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1932 r. | Akt indywidualny

Cła wywozowe.

Dz.U.1933.1.8 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w spłacie daniny lasowej.

Dz.U.1933.1.6 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników.

Dz.U.1933.1.5 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów, dotyczących kwitów wywozowych.

Dz.U.1933.1.4 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie przymusowego zrzeszenia producentów spirytusu.

Dz.U.1933.1.1 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1932.119.978 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Uchylenie upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Dz.U.1932.119.977 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż ruchomości pozostawionych przez szeregowych, samowolnie opuszczających oddziały wojskowe.

Dz.U.1932.119.976 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Kurs obligacyj 5 % Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1933.

Dz.U.1932.118.975 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Doręczanie pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.

Dz.U.1932.118.973 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Rejestracja skazanych.

Dz.U.1932.118.972 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich.

Dz.U.1932.118.971 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1932.118.970 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1932.118.969 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Dz.U.1932.118.968 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Statut Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1932.117.967 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Państwowy Bank Rolny.

Dz.U.1932.117.966 t.j. | ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1932.116.965 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Przystosowanie stowarzyszeń i spraw będących w toku do przepisów prawa o stowarzyszeniach.

Dz.U.1932.116.964 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Rejestracja stowarzyszeń.

Dz.U.1932.116.963 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zarobkowe trzebienie zwierząt.

Dz.U.1932.116.962 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiany w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z.S.R.R.

Dz.U.1932.116.959 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1932 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

Dz.U.1932.116.958 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja o stosowaniu koncyljacji. Moskwa.1932.11.23.

Dz.U.1932.115.952 | umowa międzynarodowa z dnia 23 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Pakt nieagresji. Moskwa.1932.07.25.

Dz.U.1932.115.951 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lipca 1932 r. | Akt utracił moc

Przekazanie rejestrów karnych z prokuratur Sądów Okręgowych w Poznaniu i Toruniu do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U.1932.114.949 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Taksa za czynności komorników.

Dz.U.1932.114.948 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy opisie i oszacowaniu nieruchomości.

Dz.U.1932.114.947 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Instrukcja dla komorników.

Dz.U.1932.114.946 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wykaz zajętych nieruchomości niehipotekowanych.

Dz.U.1932.114.945 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Należności świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.

Dz.U.1932.114.944 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach cywilnych.

Dz.U.1932.114.941 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonanie pewnych czynności przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.

Dz.U.1932.113.940 | oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1932 r. | Akt jednorazowy

Lasy, dla których plan urządzenia gospodarstwa leśnego może być zastąpiony programem gospodarczym.

Dz.U.1932.113.938 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dz.U.1932.113.937 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Ochrona lasów niestanowiących własności Państwa.

Dz.U.1932.111.932 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie załącznika do rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1932.111.931 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego z widokiem ratusza miasta Torunia.

Dz.U.1932.111.929 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiany terytorjalne gmin wiejskich w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1932.111.928 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie czasu ochronnego na wiewiórki.

Dz.U.1932.111.927 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu ochronnego na dziki, żbiki, kuny leśne (tumaki) i norki.

Dz.U.1932.111.926 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na polowanie na sarny-kozy, samice jelenia i daniela oraz bażanty-kury.

Dz.U.1932.111.925 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc

Zabronienie polowania na łosie-byki, dropie i dropie-kamionki (strepety).

Dz.U.1932.111.924 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1932 r. | Akt utracił moc