Utworzenie urzędu Ministra Informacji i Dokumentacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.13.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1940 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 11 września 1940 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Informacji i Dokumentacji.

Na podstawie art. 25 ust. (5) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

Tworzy się urząd Ministra Informacji i Dokumentacji.

Do zakresu działania Ministra Informacji i Dokumentacji należy informowanie o sprawach polskich oraz zbieranie i opracowywanie materiałów w tej dziedzinie.

Utworzone na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną Polska Agencja Telegraficzna i Radio Polskie podlegają Ministrowi Informacji i Dokumentacji.

Wykonanie Dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.