Zmiana tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.7.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1941 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 1941 r.
o zmianie tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. (3) ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U.R.P. Nr 21, poz. 164) zarządza się, co następuje:
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych - stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1933 r. (Dz. U.R.P. Nr 102, poz. 780), zmienionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz.U.R.P. Nr 52, poz. 370) z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr 55, poz. 431), z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz.U.R.P Nr 83, poz. 603), z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr 13, poz. 91) i z dnia 20 marca 1938 r. (Dz. U.R.P. Nr 22, poz. 195) oraz z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr 14, poz. 79) - wprowadza się zmiany następujące:

W części dotyczącej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rubryce "Zarząd Centralny" w kolejności stanowisk umieszcza się stanowisko "Sekretarz Generalny" w kategorii I, a stanowiska zamieszczone dotychczas w tej rubryce w kolejności 2-11 otrzymują kolejność 3-12.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.