Częściowa zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.83.603

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 1937 r.
o częściowej zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowisk, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 780), zmienionej rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 370), z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 67) oraz z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 431), wprowadza się zmiany następujące:

W części, dotyczącej Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej.

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 10 stanowisko "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Biura Sejmu.

W kolejności pod poz. 6 przed stanowiskiem "Komendant Straży Marszałkowskiej" dodaje się stanowisko "Kierownik Kancelarii"; skreśla się wszystkie stanowiska wymienione pod poz. 8 i w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista", "Magazynier", "Pomocnik archiwalny (biblioteczny)", "Rachmistrz", "Zastępca Komendanta Straży Marszałkowskiej".

W części, dotyczącej Biura Senatu.

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 7 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 8 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 9 stanowiska: "Kancelista", "Magazynier" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Prezydium Rady Ministrów.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista" oraz "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy i instytucje przy Prezesie Rady Ministrów":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 6 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 7 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 8 stanowiska: "Kancelista" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 9 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 10 stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 11 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze i urzędy bezpośrednio podległe":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 10 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 11 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 12 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze i urzędy pośrednio podległe":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 6 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 7 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 8 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 9 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 10 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 11 stanowiska: "Kancelista", "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Spraw Wojskowych.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", a ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista", "Kreślarz", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Urzędy i instytucje bezpośrednio podległe":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 9, a w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto pod poz. 10 dodaje się stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 11 stanowiska: "Kancelista", "Kreślarz", "Magazynier", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Urzędy i instytucje pośrednio podległe":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 6, a w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto pod poz. 7 dodaje się stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 8 stanowiska: "Kancelista", "Kreślarz", "Magazynier", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Skarbu.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 12, a w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 13 stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 14 stanowiska: "Kancelista", "Magazynier" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje bezpośrednio podległe":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista", "Kreślarz" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje pośrednio podległe":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 6 i w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 7 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 8 stanowiska: "Kancelista", "Kasjer", "Kreślarz", "Poborca skarbowy", "Rachmistrz" i "Rewident skarbowy".

W części, dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista" i "Rachmistrz".

W rubryce "Sądy i Prokuratury":

Skreśla się stanowisko "Pomocnik (kancelaryjny, rachunkowy)" wymienione w kolejności pod poz. 5 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 6 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 7 stanowiska: "Kancelista" i Rachmistrz".

W rubryce "Zakłady":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 2 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 3 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 4 stanowiska: "Kancelista" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 10 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 11 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 12 stanowiska: "Kancelista" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, zakłady i instytucje bezpośrednio podległe":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 11, i w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 12 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 12 stanowiska: "Kancelista", "Magazynier", "Podleśniczy" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje pośrednio podległe":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 4 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 5 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 6 stanowiska: "Kancelista" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy i instytucje bezpośrednio podległe":

A.
Urzędy Wojewódzkie:

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 6 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 7 stanowisko "Rejestrator"

oraz pod poz. 8 stanowiska: "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

B.
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach:

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 7 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 8 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 9 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

D.
Państwowe Zakłady Chowu Koni:

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 3 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 4 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 5 stanowiska: "Felczer" i "Kancelista".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje pośrednio podległe":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 4 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 5 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 6 stanowiska: "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 11 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 12 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 13 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje bezpośrednio podległe":

W kolejności pod poz. 8 po stanowisku "Nadzorca wydm" dodaje się stanowisko "Starszy rejestrator"; skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 9, a w ich miejsce wstawia się stanowisko "Rejestrator", ponadto w kolejności pod poz. 10 dodaje się stanowiska: "Cechowniczy", "Dozorca wydm", "Instruktor rybacki", "Kancelista", "Latarnik morski", "Magazynier", "Pomocnik techniczny", "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje pośrednio podległe":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 6 i w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 7 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 8 stanowiska: "Kancelista", "Magazynier", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Komunikacji.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 9 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 10 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 11 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje bezpośrednio podległe":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 7, a w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 8 stanowisko "Rejestrator" i pod poz. 9 stanowiska: "Kancelista", "Kontroler ruchu drogowego", "Magazynier", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje pośrednio podległe":

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 5 i w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 6 stanowisko "Rejestrator", a pod poz. 7 stanowiska: "Kancelista", "Magazynier", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Państwowy Instytut Meteorologiczny".

Skreśla się stanowiska wymienione w kolejności pod poz. 7 i w ich miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 8 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 9 stanowiska: "Kancelista", "Magazynier", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Opieki Społecznej.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 9 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 10 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 11 stanowiska: "Kancelista" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje bezpośrednio podległe":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 9 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 10 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 11 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny" i "Rachmistrz".

W rubryce "Władze, urzędy, instytucje pośrednio podległe":

Skreśla się stanowisko wymienione w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista", "Pomocnik techniczny", "Rachmistrz".

W części, dotyczącej Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

W rubryce "Zarząd Centralny":

Skreśla się stanowisko wymieniane w kolejności pod poz. 8 i w jego miejsce wstawia się stanowisko "Starszy rejestrator", ponadto dodaje się pod poz. 9 stanowisko "Rejestrator" oraz pod poz. 10 stanowiska: "Kancelista" i "Rachmistrz".

Wszystkie stanowiska, wprowadzone przepisami rozporządzenia niniejszego, w rubryce "kategoria" zalicza się do kategorii III.

Urzędnicy, zajmujący stanowiska, nie przewidziane tabelą stanowisk, zostaną do dnia 1 stycznia 1938 r. przemianowani na stanowiska tą tabelą objęte.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.