Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.13.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1938 r.
o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 780), zmienionej rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 370), z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 431) i z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 603), wprowadza się zmiany następujące:

w części, dotyczącej Ministerstwa Komunikacji, w rubryce "Państwowy Instytut Meteorologiczny", w kolejności stanowisk 2 umieszcza się stanowisko "Wicedyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego" w kategorii I; w związku z powyższym stanowiska, wymienione dotychczas po stanowisku "Dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego" w kolejności od 2 do 9 otrzymują kolejność od 3 do 10.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.