Uchylenie ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.8.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1941 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 listopada 1941 r.
o uchyleniu ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Uchyla się ustawę z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa (Dz. U.R.P. Nr 22, poz. 191).

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.