Professional association acts

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Lekarz.2020.8.21 | stanowisko z dnia 21 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Sędz.2020.8.20 | opinia z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

KRD.2020.8.18 | uchwała z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członkiń Zespołu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. rozwoju samorządów.

KRD.2020.8.13 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

KRD.2020.8.13 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2020.8.13 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Przeniesienie zasobów archiwalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych do archiwum zewnętrznego.

Podat.2020.8.11 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów dotyczące kwestii budżetowych w 2021 roku.

Kurat.2020.8.10 | komunikat z dnia 10 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie Anny Szymczak z funkcji Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2020.8.7 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2020.8.7 | stanowisko z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020.

Lekarz.2020.8.7 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Rzeczn.2020.8.6 | komunikat z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Odstąpienie od procedury przetargowej oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy z dostawcą usług.

Rewid.2020.8.3 | uchwała z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Opinia dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów sądowych.

Kurat.2020.8.3 | komunikat z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Aktualizacja planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.

Rewid.2020.7.30 | uchwała z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Apel do Obywateli RP.

Lekarz.2020.7.30 | apel z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyznawanie doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia.

PAN.2020.7.28 | decyzja z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Karta oceny ryzyka zawodowego kuratorów sądowych.

Kurat.2020.7.27 | komunikat z dnia 27 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Apel o poparcie postulatów protestu przeciwko niedawno przyjętym zmianom w kodeksie karnym.

Lekarz.2020.7.24 | apel z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych podmiotów leczniczych.

Lekarz.2020.7.24 | uchwała z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2020.7.24 | opinia z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Lekarz.2020.7.24 | stanowisko z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Lekarz.2020.7.24 | stanowisko z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

Lekarz.2020.7.24 | stanowisko z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych.

Lekarz.2020.7.24 | uchwała z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Senatorski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 163).

Sędz.2020.7.23 | opinia z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Realizacja obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowych kuratorów sądowych.

Kurat.2020.7.22 | komunikat z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany