Professional association acts

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym.

Lekarz.2020.7.17 | stanowisko z dnia 17 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka zespołu KRD ds. rozwoju samorządów.

KRD.2020.7.16 | uchwała z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka zespołu KRD ds. równego traktowania.

KRD.2020.7.16 | uchwała z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie zespołu KRD ds. równego traktowania.

KRD.2020.7.16 | uchwała z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r.

Rewid.2020.7.16 | uchwała z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie przedstawiciela KIDP do władz CFE Tax Advisers Europe.

Podat.2020.7.15 | uchwała z dnia 15 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Śląskiej.

PSLASK.2020.7.13 | statut z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Stawki wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów.

Rewid.2020.7.13 | uchwała z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o wyrobach medycznych z dnia 6 marca 2020 r. - nr druku UC 34.

Lekarz.2020.7.10 | stanowisko z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2020.7.10 | opinia z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2020.7.10 | opinia z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Odstąpienie od procedury przetargowej oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy z dostawcą usług.

Rewid.2020.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Wypowiedź Prezydenta RP dotyczącej szczepień ochronnych.

Lekarz.2020.7.7 | stanowisko z dnia 7 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.7.2 | uchwała z dnia 2 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.7.2 | uchwała z dnia 2 lipca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu doradczego COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.6.30 | decyzja z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Zarządzenia Nr 19/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2020 r.

PAN.2020.6.29 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Kodeks etyki pracownika naukowego.

PAN.2020.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2019 r.

PAN.2020.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla personelu medycznego.

NIPIP.2020.6.24 | stanowisko z dnia 24 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Internetowe szkolenia i wykłady prowadzone przez Naczelną Izbę Aptekarską.

Aptek.2020.6.24 | uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zwiększenie uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych.

NIPIP.2020.6.24 | stanowisko z dnia 24 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.

Adwok.2020.6.23 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich.

Adwok.2020.6.23 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką.

Adwok.2020.6.23 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu Ekspertów Zewnętrznych przy Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa.

Podat.2020.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana logotypu oraz księgi wizualizacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2020.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie dnia wolnego od pracy w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.6.22 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany