Professional association acts

Powołanie Zespołu ekspertów do analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o ustanowieniu "programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Lekarz.2016.12.9 | stanowisko z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.

Lekarz.2016.12.9 | stanowisko z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2017 r.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 roku.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie intensywnej terapii.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2016.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowe projekty ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

RGNiSW.2016.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Kodeks etyki pracownika naukowego.

PAN.2016.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Prawomocność wyboru członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Prawomocność wyboru członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Stwierdzenie prawomocności wyboru członków Akademii Młodych Uczonych.

PAN.2016.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2016.11.25 | apel z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie nagród za najlepiej zdany LEK i LDEK w 2016 r.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy licencyjnej z okręgowymi izbami lekarskimi

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umów z Ministrem Zdrowia.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór drukarni do druku "Gazety Lekarskiej" w 2017 r.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy do foliowania, insertowania i adresowania "Gazety Lekarskiej" w 2017 r.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy kolportującej "Gazetę Lekarską" w 2017 r.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputera.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Harmonogram posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2017 r.

Rewid.2016.11.22 | postanowienie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 17/ZP/2016.

PAN.2016.11.22 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Określenie liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2016.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Termin zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2016.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji.

Radc.2016.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Wniesienie zażalenia do Trybunału Konstytucyjnego.

Radc.2016.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.11.18 | opinia z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie świadczeń związanych z pełnieniem funkcji.

KRASP.2016.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany