Professional association acts

Zmiany w Statucie KRASP.

KRASP.2016.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2016.11.17 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2016-2020.

KRASP.2016.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.11.17 | opinia z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 147).

Sędz.2016.11.17 | opinia z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej KRASP.

KRASP.2016.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sędz.2016.11.15 | stanowisko z dnia 15 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2016.

PAN.2016.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

RGNiSW.2016.11.10 | uchwała z dnia 10 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie na 2017 rok wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych.

BFGwa.2016.11.10 | uchwała z dnia 10 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej.

PAN.2016.11.7 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do lekarzy i lekarzy dentystów o podejmowanie działań proszczepiennych.

Lekarz.2016.11.4 | apel z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Poparcie postulatów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o utrzymaniu Inspekcji Weterynaryjnej.

Lekarz.2016.11.4 | stanowisko z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2016.11.4 | stanowisko z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2016.11.4 | stanowisko z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Stworzenie w polskim prawie instytucji pełnomocnika medycznego.

Lekarz.2016.11.4 | stanowisko z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2017.

Lekarz.2016.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy stałej współpracy w zakresie przewozu pasażerów.

Lekarz.2016.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Wytyczne działania samorządu radców prawnych na lata 2016-2020.

Radc.2016.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputera.

Lekarz.2016.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2016.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji.

Radc.2016.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany