Professional association acts

Wybór składu osobowego Komisji Praw Człowieka.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji Zagranicznej.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Krajowego Zespołu Wizytatorów.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Kodeks etyki pracownika naukowego.

RGNiSW.2017.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

KAAUM.2017.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sędz.2017.1.12 | opinia z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (numer wykazu prac Rządu: UD 165).

Sędz.2017.1.12 | opinia z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Sędz.2017.1.12 | opinia z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2017.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1143).

Sędz.2017.1.10 | stanowisko z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Sędz.2017.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2017.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.

Sędz.2017.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.3 | uchwała z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.3 | uchwała z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.3 | uchwała z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.3 | uchwała z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.3 | uchwała z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

Rewid.2017.1.2 | uchwała z dnia 2 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.12.27 | uchwała z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.12.27 | uchwała z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.12.27 | uchwała z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.12.27 | uchwała z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych zasad ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

BFGwa.2016.12.21 | uchwała z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Pozycja ustrojowa dyrektorów sądów.

Sędz.2016.12.21 | stanowisko z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zastępowanie Pana prof. dr. hab. Stefana Malepszego - Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.12.20 | decyzja z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2017 r.

Rewid.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przesunięcie w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków KIDP na rok 2016.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przewidywany termin V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2016.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Planu Działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dla Międzynarodowej Federacji Księgowych.

Rewid.2016.12.13 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2017.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie Konwentu Zarządów RO KIDP 2016 r. organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP.

Podat.2016.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie na 2017 r. kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa.

Rewid.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie rezerwy w roku 2017 na pokrycie kosztów organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2017 r.

Rewid.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2017 rok.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2016.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2016.12.9 | apel z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzeń lekarzy stażystów.

Lekarz.2016.12.9 | apel z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2017.

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie X Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej".

Lekarz.2016.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r. | Akt nieoceniany