Law Journal

Ustanowienie Sądu Pracy we Wrocławiu.

Dz.U.1948.31.206 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Świeciu i Tucholi.

Dz.U.1948.30.204 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum Ziemi.

Dz.U.1948.30.202 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielcze.

Dz.U.1948.30.201 | ustawa z dnia 21 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Centrale spółdzielczo-państwowe.

Dz.U.1948.30.200 | ustawa z dnia 21 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Centralny Związek Spółdzielczy i centrale spółdzielni.

Dz.U.1948.30.199 | ustawa z dnia 21 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Grodzkich w Mogielnicy i Nasielsku w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1948.29.197 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o monopolu loteryjnym.

Dz.U.1948.29.195 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.

Dz.U.1948.29.193 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pielęgniarek i służby oddziałowej w zakładach leczniczych.

Dz.U.1948.29.192 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim.

Dz.U.1948.29.191 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1948 r. | Akt jednorazowy

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1948.28.189 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Obrót i gospodarowanie żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny.

Dz.U.1948.27.188 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Obrót i gospodarowanie żelastwem, druzgiem żeliwnym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych.

Dz.U.1948.27.185 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1948.27.183 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

Dz.U.1948.27.182 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Umowne ubezpieczenia rzeczowe prowadzone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1948.26.179 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Przymusowe ubezpieczenie budowli od ognia.

Dz.U.1948.26.178 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie nowych katedr w szkołach akademickich.

Dz.U.1948.26.177 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1948 r. | Akt jednorazowy

Granice okręgów i siedziby inspektoratów ochrony skarbowej.

Dz.U.1948.25.172 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dz.U.1948.25.169 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 17 kwietnia 1947 r. o stypendiach dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1948.24.168 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Dozór nad wyrobem i obiegiem artykułów zastępczych (surogatów) artykułów żywności i przedmiotów użytku.

Dz.U.1948.24.167 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zakład Osiedli Robotniczych.

Dz.U.1948.24.166 | dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Gospodarka papierem do druku.

Dz.U.1948.24.163 | dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno - dentystycznych.

Dz.U.1948.24.162 | dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.

Dz.U.1948.24.161 | dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Prawo dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych.

Dz.U.1948.24.160 | dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1948.23.158 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Ustalanie cen na niektóre artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym.

Dz.U.1948.23.157 | dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.

Dz.U.1948.23.156 | dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku.

Dz.U.1948.23.155 | dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki.

Dz.U.1948.23.154 | dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: prawo o sądach obywatelskich.

Dz.U.1948.23.153 | dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Państwowy plan inwestycyjny na rok 1948.

Dz.U.1948.22.152 | ustawa z dnia 24 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie przez Polskę Konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.

Dz.U.1948.21.151 | oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Taryfa opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Dz.U.1948.21.150 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Zasady zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

Dz.U.1948.21.149 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu kolneńskiego w województwie białostockim.

Dz.U.1948.21.148 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.

Dz.U.1948.21.147 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Założenie Akademii Lekarskiej w Bytomiu.

Dz.U.1948.21.146 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Założenie Akademii Lekarskiej w Szczecinie.

Dz.U.1948.21.145 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

Dz.U.1948.21.143 | dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U.1948.21.142 | dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Sposób udowadniania przez podatników przychodów gotówkowych.

Dz.U.1948.21.141 | dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r.

Dz.U.1948.20.138 | dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Uposażenie państwowych pracowników nauki.

Dz.U.1948.20.137 | dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana kwot pieniężnych w przepisach kodeksu postępowania karnego.

Dz.U.1948.20.136 | dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Służba wojskowa oficerów Wojska Polskiego.

Dz.U.1948.20.135 | dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan gospodarczy na rok 1948.

Dz.U.1948.19.134 | ustawa z dnia 9 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Wysokość diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych.

Dz.U.1948.18.131 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana prawa przemysłowego.

Dz.U.1948.18.130 | dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Bezpłatne odstąpienie Wojewódzkiemu Związkowi Samorządowemu w Lublinie nieruchomości państwowej.

Dz.U.1948.18.128 | dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. | Akt indywidualny

Nazwa Akademii Sztabu Generalnego.

Dz.U.1948.18.127 | dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie grzywien orzekanych przez organa związków samorządu terytorialnego.

Dz.U.1948.18.126 | dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: uzupełnienie przepisów prawa karnego skarbowego.

Dz.U.1948.18.123 | dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Pakistanu do Konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Dz.U.1948.17.122 | oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1948 r. | Akt jednorazowy

Odbywanie praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej.

Dz.U.1948.17.118 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1948.17.117 | dekret z dnia 25 marca 1948 r. | Akt jednorazowy