Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.62.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 1962 r.
w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1. Osoby prowadzące lub podejmujące niżej wymienione rodzaje zarobkowej działalności gospodarczej zwolnione są od obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności wytwórczej, przetwórczej i usługowej, wymaganego stosownie do przepisów ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224), a mianowicie:
A. 1 w dziedzinie rzemiosła:
1) rzemiosła metalowe:

1. (101) blacharstwo,

2. (103) elektromechanika, z wyjątkiem instalowania, konserwacji i naprawy dźwigów oraz wyrobu artykułów elektrotechnicznych przeznaczonych dla nieokreślonego odbiorcy,

3. (104) galwanizatorstwo w zakresie szlifowania i polerowania metali,

4. (105) grawerstwo, z wyjątkiem wyrobu pieczątek,

5. (106) kotlarstwo, z wyjątkiem wyrobu kotłów z miedzi i pobielania cyną,

6. (107) kowalstwo,

7. (108) kowalstwo zdobnicze,

8. (109) mechanika maszyn,

9. (110) mechanika maszyn biurowych,

10. (111) mechanika precyzyjna, z wyjątkiem wyrobu artykułów przeznaczonych dla nieokreślonego odbiorcy,

11. (112) mechanika pojazdowa, z wyjątkiem wyrobu artykułów przeznaczonych dla nieokreślonego odbiorcy,

12. (114) optyka, z wyjątkiem wyrobu przyrządów optycznych przeznaczonych dla nieokreślonego odbiorcy,

13. (116) ślusarstwo, z wyjątkiem wyrobu artykułów przeznaczonych dla nieokreślonego odbiorcy,

14. (117) tele- i radiomechanika, z wyjątkiem wyrobu artykułów przeznaczonych dla nieokreślonego odbiorcy,

15. (119) zegarmistrzostwo;

2) rzemiosła mineralne:

16. (201) betoniarstwo w zakresie wytwarzania z powierzonego cementu,

17. (202) ceramika szlachetna,

18. (203) garncarstwo,

19. (204) kamieniarstwo, z wyjątkiem wyrobu nagrobków z betonu i lastryka,

20. (205) szklarstwo,

21. (206) wyrób szkieł laboratoryjnych i ozdobnych, z wyjątkiem wyrobu szkieł ozdobnych i kryształów oraz wszelkich ozdób szklanych;

3) rzemiosła drzewne:

22. (301) bednarstwo,

23. (302) kołodziejstwo,

24. (303) koszykarstwo,

25. (304) modelarstwo,

26. (305) pozłotnictwo,

27. (306) rzeźbiarstwo w drewnie,

28. (307) stolarstwo,

29. (308) szkutnictwo,

30. (309) tapicerstwo,

31. (310) tokarstwo w drewnie;

4) rzemiosła skórzane:

32. (401) cholewkarstwo,

33. (405) rękawicznictwo,

34. (406) rymarstwo,

35. (407) szewstwo, jeżeli przedmiotem działalności nie jest w przeważającej części wyrób obuwia konfekcyjnego;

5) rzemiosła odzieżowe i włókiennicze:

36. (501) bieliźniarstwo, z wyjątkiem malowania na tkaninach przy użyciu aparatów mechanicznych,

37. (502) czapnictwo,

38. (503) dziewiarstwo w zakresie ręcznego wyrobu na drutach i szydełkach,

39. (504) gorseciarstwo,

40. (505) hafciarstwo,

41. (506) krawiectwo damskie, z wyjątkiem szycia odzieży konfekcyjnej i półmiarowej,

42. (507) krawiectwo męskie, z wyjątkiem szycia odzieży konfekcyjnej i półmiarowej,

43. (508) modniarstwo,

44. (509) powroźnictwo;

6) rzemiosła spożywcze:

45. (601) cukiernictwo;

7) pozostałe rzemiosła przemysłowe:

46. (701) lutnictwo,

47. (702) organmistrzostwo,

48. (703) wyrób i naprawa instrumentów dętych,

49. (704) wyrób i naprawa instrumentów klawiszowych,

50. (705) wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych,

51. (706) introligatorstwo, z wyjątkiem wyrobu opakowań, albumów, ksiąg handlowych, notesów i artykułów podobnych z papieru, kartonu, tworzyw sztucznych, folii aluminiowej itp.,

52. (707) ortopedyka,

53. (708) parasolnictwo,

54. (709) sitarstwo, z wyjątkiem wyrobów z włosia,

55. (710) szewstwo ortopedyczne,

56. (712) wulkanizatorstwo,

57. (713) wyrób drobnych przedmiotów użytku osobistego i domowego oraz zabawek, z wyjątkiem przedmiotów użytku osobistego i domowego z tworzyw sztucznych i papieru oraz przedmiotów z metali przeznaczonych dla nieokreślonego odbiorcy,

58. (714) wyrób szyldów;

8) rzemiosła budowlane:

59. (801) brukarstwo, z wyjątkiem wyrobu elementów betoniarskich,

60. (802) ciesielstwo w zakresie:

a) budowy i remontu budynków parterowych, także z poddaszem mieszkalnym, wznoszonych poza granicami miast oraz osiedli i przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych budującego,

b) wykonywanie trwałych urządzeń wnętrz budynków i lokali użytku publicznego,

c) budowy i rozbiórki obiektów architektury ogrodowej,

d) innych robót budowlanych wymienionych w § 4 i § 5 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego (Dz. U. z 1961 r. Nr 38, poz. 197, z 1963 r. Nr 38, poz. 218 i z 1964 r. Nr 21, poz. 143),

61. (803) dekarstwo,

62. (804) instalatorstwo sanitarne i ogrzewania w zakresie:

a) budowy instalacji i urządzeń sanitarnych i ogrzewania w budynkach parterowych, także z poddaszem mieszkalnym, wznoszonych poza granicami miast oraz osiedli i przeznaczonych wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych budującego,

b) remontu, modernizacji i drobnej rozbudowy instalacji i urządzeń, nie powodujących zmiany sposobu użytkowania i warunków technicznych, bez względu na położenie i rodzaj budynku,

c) budowy i rozbiórki instalacji i urządzeń technicznych służących do zaopatrywania gospodarstw rolnych w wodę, z wyjątkiem budowy studni,

63. (805) instalatorstwo elektryczne w zakresie:

a) budowy instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach parterowych, także z poddaszem mieszkalnym, wznoszonych poza granicami miast oraz osiedli i przeznaczonych wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych budującego,

b) remontu, modernizacji i drobnej rozbudowy instalacji i urządzeń nie powodujących zmiany sposobu użytkowania i warunków technicznych, bez względu na położenie i rodzaj budynku,

c) zakładania piorunochronów w obiektach budownictwa powszechnego.

64. (807) lakiernictwo,

65. (808) malarstwo,

66. (809) murarstwo w zakresie robót określonych w lp. 60,

67. (810) studniarstwo, z wyjątkiem wykonywania wierceń związanych z budową lub renowacją studzien,

68. (811) sztukatorstwo,

69. (812) witrażownictwo,

70. (813) zduństwo;

9) rzemiosła różne:

71. (901) chemiczne czyszczenie i farbowanie,

72. (902) fotografowanie, z wyjątkiem portreciarstwa i wyrobu pocztówek,

73. (903) fryzjerstwo;

B. w dziedzinie przemysłu domowego i ludowego:

1. dziewiarstwo na drutach i szydełkach,

2. garncarstwo i ceramika ludowa toczona i lepiona,

3. hafciarstwo,

4. koronkarstwo i ręczny wyrób firanek,

5. koszykarstwo - wyrób koszy, mebli i galanterii z wikliny i trzciny,

6. malowanie ręczne na tkaninach, szkle i porcelanie,

7. powroźnictwo,

8. rzeźbienie, snycerka, intarsja, inkrustacja w drzewie,

9. tkactwo wykonywane przez ludność wiejską przy użyciu surowców i półfabrykatów włókienniczych pochodzących z własnej hodowli (uprawy),

10. wyrób bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej oraz pościelowej,

11. wyrób abażurów,

12. wyrób przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego, przedmiotów artystycznych, jak również galanterii z drzewa, z rogu i kości oraz z metalu - z wyjątkiem dewocjonalii,

13. wyrób kłódek - tradycyjnie występujący w danym rejonie,

14. wyrób mioteł oraz mat słomianych,

15. wyrób pantofli i trepów,

16. wyrób witraży,

17. wyrób zabawek (z wyjątkiem zabawek z mas plastycznych),

18. wyrób wycinanek i ozdób z papieru, słomy itp.,

19. wyrób galanterii ludowo-artystycznej ze skóry wytłaczanej - tradycyjnie występujący w danym rejonie,

20. naprawa przedmiotów gospodarstwa rolnego, domowego i osobistego użytku - wyłącznie przez ludność wiejską,

21. wyrób wieńców;

C. w dziedzinie usług:

1. pranie bielizny,

2. magle, prężenie firanek,

3. prasowanie, czyszczenie, cerowanie i odświeżanie odzieży i krawatów,

4. farbowanie i odświeżanie obuwia i galanterii skórzanej, czyszczenie obuwia, naprawa śniegowców na zimno,

5. podnoszenie oczek, plisowanie, dekatyzowanie, obciąganie guzików i pasków, okrętka, mereżka i haft,

6. usługi pomocy domowej, utrzymanie czystości,

7. zakłady kąpielowe i łaźnie,

8. przepisywanie na maszynie, stenografowanie,

9. omłoty dla rolników, usługi sieczkarni,

10. wypożyczalnie książek,

11. wypożyczalnie sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu sportowego i turystycznego, sprzętu muzycznego i garderoby,

12. wagi osobowe i siłomierze, wagi wozowe,

13. wynajem pokoi umeblowanych w ilości nie przekraczającej 3, a w miejscowościach uzdrowiskowych, letniskowych oraz wycieczkowych - sezonowy wynajem także większej ilości pokoi, normalnie zajmowanych przez właściciela (użytkownika) mieszkania na własne potrzeby,

14. przechowywalnie,

14a.  2 obsługa oraz przechowywanie garażowe i bezgarażowe pojazdów i przyczep samochodowych oraz rowerów,

15. biura pisania podań,

16. usługowe wypychanie ptaków i zwierząt,

17. przewlekanie korali i naprawa naszyjników z korali,

18. naprawa zamków błyskawicznych,

19. inne rodzaje usług, które określi prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w drodze uchwały podjętej po porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości;

D. w dziedzinie przemysłu prywatnego:

1. zakłady eksploatacji kamienia polnego,

2. wytwórnie mączki drzewnej,

3. zakłady wytwarzające wyroby z wikliny,

4. wędzenie ryb;

E. w dziedzinie przemysłu okrężnego:

1. ostrzenie noży,

2. lutowanie i drutowanie naczyń,

3. wprawianie szyb,

4. reparacja parasoli,

5. inne rodzaje przemysłu okrężnego występujące tradycyjnie na danym terenie, a polegające na wykonywaniu drobnych świadczeń natury przemysłowej.

§  2.
1. 3 W dziedzinie rzemiosła nie wymaga zezwolenia działalność gospodarcza wymieniona w § 1 lit. A wykonywana zgodnie z art. 141 i 147 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późniejszymi zmianami) i przy zatrudnieniu nie przekraczającym liczby pracowników najemnych przyjętej za maksymalną dla zakładów prowadzonych systemem rzemieślniczym.
2. 4 Zwolnieniem objęte są wszystkie czynności wchodzące w zakres przedmiotowy poszczególnych rzemiosł wymienionych na liście rzemiosł, ustalonej rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 27 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł (Dz. U. Nr 32, poz. 184), jeżeli nie zostały wyłączone spod zwolnienia stosownie do wykazu zamieszczonego w § 1 lit. A.
§  3. W dziedzinie przemysłu domowego i ludowego nie wymaga zezwolenia działalność gospodarcza wymieniona w § 1 lit. B, wykonywana zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego (Dz. U. z 1956 r. Nr 30, poz. 144 i z 1960 r. Nr 42, poz. 258).
§  4.
1. W dziedzinie usług nie wymaga zezwolenia działalność gospodarcza wymieniona w § 1 lit. C, wykonywana po uzyskaniu - stosownie do art. 7 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym - potwierdzenia zgłoszenia przemysłu i przy zatrudnieniu nie więcej niż czterech pracowników najemnych, nie licząc członków rodziny.
2. Osoby prowadzące wypożyczalnie książek (§ 1 lit. C pkt 10) korzystają ze zwolnienia po uzyskaniu zaświadczenia właściwego do spraw kultury organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, iż spełniają warunki określone w art. 5 dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr 26, poz. 163).
3. Osoby prowadzące biura pisania podań (§ 1 lit. C pkt 15) korzystają ze zwolnienia po przedstawieniu dowodu uzyskania zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw (Dz. U. Nr 31, poz. 269).
§  5. W dziedzinie przemysłu prywatnego nie wymaga zezwolenia działalność gospodarcza wymieniona w § 1 lit. D, wykonywana po uzyskaniu - stosownie do art. 7 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym - potwierdzenia zgłoszenia przemysłu i przy zatrudnieniu nie więcej niż dziesięciu pracowników najemnych, nie licząc członków rodziny.
§  6. W dziedzinie przemysłu okrężnego nie wymaga zezwolenia działalność gospodarcza wymieniona w § 1 lit. E, wykonywana osobiście po uzyskaniu - stosownie do art. 46 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym - licencji (pozwolenia).
§  7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług (Dz. U. Nr 49, poz. 240).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1963 r.
1 § 1 ust. A:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1964 r. (Dz.U.64.11.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1966 r. (Dz.U.66.28.168) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 23 kwietnia 1964 r.

2 § 1 ust. C pkt 14a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1966 r. (Dz.U.66.28.168) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 23 kwietnia 1964 r.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1966 r. (Dz.U.66.28.168) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 23 kwietnia 1964 r.
4 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 marca 1964 r. (Dz.U.64.11.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1964 r.